De volgende stop was in Ver-sur-Mer. Daar zouden we het Musée America Gold Beach bekijken, dachten we. Eerst liepen we al bijna een basisschool binnen. Marc dacht dat hij gezien had dat het museum daar was. Niet dus.
Bij het museum bleek dat het pas om half elf open ging. Staan we daar om tien uur. Daar hebben we dus niet op gewacht en zijn verder gegaan.


De Mulberry montage haven

Bij Arromanches moesten we betalen voor het parkeren. Dat hoeft hier verder nergens, ook niet in de grotere plaatsen. Je kreeg wel een kaartje om met het treintje mee te mogen. Vanaf de panoramawijzer naar Arromanches 360° (10 m) naar musée du Débarquement (500 m) en weer terug. Het treintje vertrok elk half uur, maar als wij er gebruik van wilden maken was hij steeds net een paar minuten weg. Dus hebben we alles maar gelopen.
Daags na de bevrijding op 6 juni werd er begonnen met de aanleg van twee kunstmatige havens in Vierville en Arromanches, Mulberry A en B, aangezien er nog geen grote havens ter beschikking zijn van de geallieerden. In volle zee worden er een aantal schepen aan de grond gezet om er golfbrekers te vormen. Daarna worden er caissons geplaatst die 16 km lange wegen naar het vaste land dragen. Op 12 juni werden er al vele manschappen, voertuigen en bevoorrading ontscheept. Van 19 tot 22 juni houdt er een zware zeestorm huis en deze verwoest de haven van Vierville geheel en die van Arromanches grotendeels. Hierna wordt alleen de haven van Arromanches herbouwd.
Phoenix caissons van de drijvende haven Mulberry B Vanaf de panoramawijzer heb je een mooi uitzicht op Gold Beach en de overblijfselen van de kunstmatige haven van Arromanches. Op de panoramawijzer is precies te zien waar de caissons en de blockships van Mulberry B gelegen hebben.
Op de plek van de panoramawijzer heeft een Duits radarstation gestaan. Dit werd echter al een paar dagen voor 6 juni verwoest tijdens een luchtaanval.
Arromanches 360° is een Circorama en vertoont een film op negen schermen rondom. We kregen beelden te zien van de oorlog en van een helikoptervlucht boven het landschap van nu. Dan kon je dus echt rondom kijken. Als er dan een bocht werd gemaakt voelde je dat ook echt.
Er was daar ook een Engelse schoolklas. De meiden daarvan konden er niet over uit dat de wc daar uit een gat in de grond bestond. Ze bleven het er maar over hebben hoe je daar in vredesnaam boven moest hangen.
Het musée du Débarquement ging over de drijvende haven, Mulberry B. Dit word met een aantal maquettes duidelijk gemaakt. Er liggen nog onderdelen in zee en op het strand.
In een VVV kantoor vroegen we in het Engels waar een bank was. Maar blijkbaar sprak ze alleen Frans want eerst begreep ze ons niet en uiteindelijk had ze ons nog de verkeerde kant op gestuurd ook.

Phoenix caisson van de drijvende haven Mulberry B Phoenix caissons van de drijvende haven Mulberry B Blockships die golfbrekers vormden Blockships die golfbrekers vormden