patch 45th Infantry Division

Delta sector

Het 45th Infantry Division had in het midden het strand iets ten noordoosten van Ste-Maxime, tussen La Nartelle en Les Issambres. Dit strand was verdeeld in vieren: Delta Red, Green, Yellow en Blue. Er lagen hier geen obstakels voor de kustlijn en de kustverdediging was hier doeltreffend gebombardeerd. De troepen van Red en Green trokken naar Sainte-Maxime. Hier troffen ze wel serieuze tegenstand. Er werd ondersteunend vuur gevraagd van de schepen en om 15.30 uur was Ste-Maxime bevrijd.

We waren op zoek naar de restanten van een tank die een paar jaar geleden op het strand zijn opgegraven. Op internet hadden we gevonden dat het bij Ste-Maxime was. Die bleek een stuk buiten deze stad te vinden te zijn.

Uit het zand opgegraven resten van de tank Nu opgesteld vlakbij het oostelijk gelegen strand van Ste-Maxime De restanten van de tank Het binnenste van de tank